by

Struktur Penulisan Kode CSharp

Kode program diawali dengan mendeklarasikan nama Class atau namespace.

[csharp]class HelloWorld[/csharp]

Kemudian seluruh aplikasi dibuka dengan tanda “{“ dan pada akhir kode ditutup dengan tanda “}”.

[csharp]class HelloWorld
{
}[/csharp]

Aplikasi C# dibangun oleh satu atau beberapa fungsi yang diletakan di dalam sebuah Class. Nama suatu fungsi pada C# harus diawali dengan huruf, atau garis bawah “_” yang kemudian bisa diikuti oleh huruf, angka atau garis bawah. Pada bagian akhir nama fungsi digunakan tanda kurung buka dan kurung tutup “()”. Penamaan fungsi tidak boleh mengandung spasi. Awal dan akhir suatu fungsi di mulai dengan tanda “{“ dan diakhiri dengan tanda “}”. Berikut contoh penamaan fungsi yang diletakan di dalam Class:

[csharp]class HelloWorld
{
NamaFungsi1()
{
}
}[/csharp]

atau

[csharp]class HelloWorld
{
_NamaFungsi1()
{
}
}[/csharp]

Nama fungsi utama yang biasa digunakan pada aplikasi C# adalah Main. Setiap fungsi memiliki sifat fungsi, seperti public dan static. Selain itu, untuk menandakan apakah itu blok fungsi atau bukan, sebelum nama fungsi digunakan void, berikut contoh lengkapnya:

[csharp]class HelloWorld
{
public static void Main()
{
}
}[/csharp]

Penjelasan tentang public, static dan void itu sendiri akan dibahas di artikel lain.
Di dalam sebuah fungsi, berisikan sekumpulan perintah-perintah, dimana perintah satu dengan lainnya akan dipisahkan atau diakhiri dengan tanda “;”. Pada contoh helloworld.cs berikut digunakan untuk mengeluarkan output berupa tulisan “Hello, World” yang akan tampil pada mode console (mode dos prompt):

[csharp]class HelloWorld
{
// Bagian utama program C#
public static void Main()
{
System.Console.WriteLine("Hello, World");
}
}[/csharp]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *