Program rapor kurikulum 2013 terbaru ini memang sengaja saya buat untuk dapat digunakan oleh semua Sekolah yang ingin memakai program rapor kurikulum